2020. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2439
Broj odigranih kola u 2020. godini – 96

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2020. godini


Najveća učestanost
– brojevi – 9, 27
Broj izvlačenja – 24
Najmanja učestanost – brojevi – 12  
Broj izvlačenja – 10

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 357 (53.13 %)
– parnih brojeva –      315 (46.87 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 20 (20.83%)
4n i 3p – 25 (26.04%)
3n i 4p – 29 (30.21%)

Može se videti da su brojevi iz T dekade najviše zastupljeni – 183 (27.23 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz T dekade – 100 (14.88%).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P dekade – 86 (12.80 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 237 (35.27 %)
–   II  – 224 (33.33 %)
– III  – 211 (31.40 %)

U 2020. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 52 (54.17%)

– I, II i III kolone – 87 (90.63%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
–  zbir – 76 – 92. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
– zbir – 216 – 36. kolo