Brojevi – 2022

Ukupan broj odigranih kola – 2656
Broj odigranih kola u 2022. godini – 104

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2022. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2022. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 2, 4, 5, 20, 25, 28, 29, 32, 34, 42, 52, 53, 57, 61, 71, 73, 74, 81, 87, 90, 99,
  2 –  3, 8, 9, 19, 20, 29, 35, 37, 41, 50, 53, 54, 61, 67, 71, 79, 89, 90, 100,
  3 –  24, 25, 27, 28, 32, 34, 39, 51, 57, 64, 66, 69, 71, 76, 78, 89, 95, 103,
  4 – 8, 11, 25, 26, 28, 33, 35, 52, 54, 55, 56, 65, 77, 82, 96, 98,
  5 – 15, 28, 45, 47, 48, 53, 55, 61, 64, 67, 72, 77, 87, 88,
  6 – 7, 15, 29, 32, 33, 34, 39, 46, 47, 53, 63, 66, 74, 76, 83, 85, 92, 95, 104,
  7 – 17, 19, 30, 33, 44, 48, 66, 70, 80, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 97,
  8 – 6, 14, 16, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 38, 43, 45, 49, 55, 59, 60, 62, 66, 72, 82, 87, 93, 96, 98, 104,
  9 – 1, 4, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 40, 41, 50, 70, 76, 85, 96, 97, 103,
10 – 2, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 22,  23, 38, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 74, 81, 86, 91, 96, 98, 102,
11 – 1, 9, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 37, 38, 39, 46, 47, 49, 52, 65, 69, 75, 79, 83, 88, 93, 97, 98, 99, 103,
12 – 19, 23, 25, 28, 35, 45, 49, 53, 60, 65, 68, 73, 75, 79, 90, 97, 101,
13 – 16, 17, 18, 22, 38, 40, 46, 47, 48, 50, 55, 57, 68, 87, 94, 100, 104,  
14 – 1, 10, 13, 18, 20, 24, 33, 42, 49, 58, 62, 70, 72, 79, 83, 84, 88, 94, 100,
15 – 2, 6, 9, 22, 29, 34, 40, 45, 63, 64, 65, 83, 85, 98, 103, 104,
16 – 4, 11, 14, 21, 25, 40, 43, 46, 52, 66, 67, 76, 78, 89, 101, 102,
17 – 12, 14, 16, 19, 20, 23, 35, 36, 46, 56, 59, 64, 70, 77, 83, 101,  
18 – 3, 5, 19, 20, 21, 24, 32, 35, 37, 41, 44, 46, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 80, 81, 94, 95, 100, 102, 103,
19 – 2, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 30, 33, 41, 73, 84, 86, 87, 90, 93, 97, 101, 103,
20 – 26, 28, 36, 41, 61, 84, 85, 91, 92, 99, 102,
21 – 8, 10, 16, 19, 21, 23, 36, 44, 48, 60, 78, 84, 89, 91, 100,
22 – 6, 9, 26, 27, 29, 34, 37, 40, 43, 45, 22, 66, 67, 68, 69, 78, 80, 81, 82, 85, 89, 103,
23 – 18, 29, 31, 32, 33, 37, 43, 47, 50, 23, 63, 78, 79, 82, 84, 92, 94, 96, 99, 100,
24 –  3, 5, 11, 15, 22, 26, 41, 43, 44, 56, 57, 60, 61, 67, 73, 75, 80, 90, 99,
25 –  7, 12, 14, 19, 31, 34, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 69, 72, 79, 86, 91, 100, 102,
26 – 1, 7, 10, 12, 17, 27, 42, 44, 51, 54, 58, 62, 63, 71, 86, 92, 94, 97,
27 – 4, 6, 8, 10, 11, 14, 27, 47, 59, 65, 70, 71, 74, 77, 78, 80, 90, 94,
28 – 24, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 49, 50, 58, 64, 71, 73, 75, 76, 85, 88,
29 – 2, 16, 33, 36, 39, 54, 55, 60, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 95, 98, 101,
30 – 3, 31, 35, 36, 38, 40, 43, 50, 51, 30, 58, 74, 77, 91, 96, 99,
31 – 10, 15, 23, 43, 51, 65, 82, 92, 102,  
32 – 2, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 29, 39, 49, 54, 56, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 95, 98, 104,
33 – 1, 3, 9, 13, 21, 27, 38, 40, 51, 53, 54, 58, 62, 63, 67, 75, 77, 80, 82, 88, 89, 92, 93, 96,
34 – 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 18, 24, 26, 30, 36, 39, 42, 44, 46, 48, 62, 68, 81, 86, 87, 91, 93, 99,
35 –  5, 8, 11, 13, 20, 28, 31, 39, 42, 44, 45, 61, 68, 69, 81, 84, 91, 97, 101,
36 – 2, 7, 35, 37, 42, 61, 62, 64, 72, 74, 75, 85, 93, 102, 104,
37 – 1, 6, 10, 13, 30, 31, 37, 49, 54, 56, 59, 60, 65, 68, 70, 71, 74, 76, 84, 92, 95, 101, 104,
38 – 6, 12, 13, 16, 18, 23, 26, 45, 51, 57, 59, 82, 88, 93,  
39 – 3, 5, 12, 14, 15, 17, 26, 27, 31, 36, 59, 72, 73, 75, 83, 86, 88,