Uzastopni – 2016

 

Ukupan broj odigranih kola – 2030
Broj odigranih kola u 2016. godini – 104

U 104. kolu odigranom 30.12.2016. godine izvučeni su uzastopni brojevi –
Tokom 2016. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja: – ukupno 76 puta, 32 različita para
–   1,   2 –
–   2,   3 – 14, 99,
–   3,   4 – 44, 47, 78,
–   4,   5 – 22, 39, 42,
–   5,   6 – 29, 66,
–   6,   7 – 99,
–   7,   8 –
–   8,   9 – 6, 27,
–   9, 10 – 38,
– 10, 11 –
– 11, 12 – 17, 19, 45, 92,
– 12, 13 – 33, 69, 93,
– 13, 14 – 77, 94, 103,
– 14, 15 –
– 15, 16 – 16, 32, 48, 70,
– 16, 17 – 10, 44, 52,
– 17, 18 – 9,
– 18, 19 – 35, 57, 61, 65, 95,
– 19, 20 –
– 20, 21 – 34, 43,
– 21, 22 – 11, 17, 19, 48, 82, 85, 88,
– 22, 23 – 68,
– 23, 24 – 1, 42, 71,
– 24, 25 – 65,
– 25, 26 – 12, 52,
– 26, 27 – 37,
– 27, 28 –
– 28, 29 – 12, 70,
– 29, 30 – 76,
– 30, 31 – 2, 26, 56, 64,
– 31, 32 – 5, 65,
– 32, 33 – 23, 34,
– 33, 34 – 39, 57,
– 34, 35 – 92,
– 35, 36 – 1,
– 36, 37 – 76, 96,
– 37, 38 – 20, 68, 85, 93,
– 38, 39 – 33, 79,

– 3 uzastopna broja: – ukupno 12 puta
–   1,   2,   3 – 24. kolo
–   2,   3,  4 – 71. kolo
–   9, 10, 11 –  100. kolo
– 13, 14, 15 –  56. kolo
– 17, 18, 19 – 101. kolo
– 18, 19, 20 –   3. kolo
– 20, 21, 22 – 84. kolo
– 22, 23, 24 – 74. kolo
– 28, 29, 30 – 81. kolo
– 33, 34, 35 – 16. kolo
– 36, 37, 38 – 18. kolo
– 37, 38, 39 – 43. kolo

4 uzastopna broja: – ukupno 1 put
– 5, 6, 7, 8 – 55. kolo

– 5 uzastopnih brojeva: –
– 6 uzastopnih brojeva: –
– 7 uzastopnih brojeva: –