Uzastopni – 2014

 

Ukupan broj odigranih kola – 1823
Broj odigranih kola u 2014. godini – 103

U 103. kolu odigranom 31.12.2014. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 15, 16

Tokom 2014. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja: – 70 puta, 34 različita para
–   1,   2 –
–   2,   3 – 93
–   3,   4 – 30
–   4,   5 – 59, 91, 102
–   5,   6 – 70
–   6,   7 – 56
–   7,   8 – 30
–   8,   9 – 6, 20
–   9, 10 – 21, 38, 79
– 10, 11 – 3, 42
– 11, 12 – 41, 57
– 12, 13 – 2,
– 13, 14 – 3, 64, 82, 92
– 14, 15 – 32, 68
– 15, 16 – 23, 99, 103
– 16, 17 – 40, 97
– 17, 18 – 73, 92
– 18, 19 – 34, 85
– 19, 20 –
– 20, 21 – 19, 20, 44
– 21, 22 – 5, 21, 58, 76
– 22, 23 – 77
– 23, 24 – 18, 51
– 24, 25 – 29, 39
– 25, 26 – 28
– 26, 27 – 2, 50, 66, 67
– 27, 28 – 69
– 28, 29 –
– 29, 30 –
– 30, 31 – 97
– 31, 32 – 46
– 32, 33 – 94
– 33, 34 – 5, 8, 15, 33, 40, 62
– 34, 35 – 35, 46
– 35, 36 – 13, 26, 86
– 36, 37 – 9, 61
– 37, 38 – 18, 24
– 38, 39 – 101

– 3 uzastopna broja: – 17 puta
–  3,   4,    5 – 63. kolo
–  4,   5,    6 – 26. kolo
– 10, 11, 12 – 93. kolo
– 11, 12, 13 – 69. kolo
– 12, 13, 14 – 22, 55. kolo
– 13, 14, 15 – 35. kolo
– 14, 15, 16 – 57. kolo
– 18, 19, 20 – 13. kolo
– 19, 20, 21 – 37. kolo
– 20, 21, 22 – 98. kolo
– 22, 23, 24 – 100. kolo
– 23, 24, 25 – 11, 88. kolo
– 26, 27, 28 – 14, 53. kolo
– 29, 30, 31 – 67. kolo
– 30, 31,  32 – 77. kolo

– 4 uzastopna broja: – 1 put
– 4, 5, 6, 7 – 31. kolo

5 uzastopnih brojeva: –
6 uzastopnih brojeva: –
7 uzastopnih brojeva: –