2009. godina

U 2009. godini ukupno je odigrano 78 kola.
Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2009. godini.

Učestanost brojeva u 2009. godini

Najređe izvučeni brojevi su: 17, 29 – 7 puta
Najčešće izvučeni brojevi su: 2, 26, 33 – 20 puta

Parnost izvučenih brojeva:
– N – 260 (47.62%)
– P – 286  (52.38%)

Najčešća kombinacija s neparnim i parnim brojevima:
3n i 4p – 27 (34.62%)

Učestanost brojeva po dekadama:
– P – 139 (25.46%)
– D – 131 (23.99%)
– T – 127 (23.26%)
– Č – 149 (27.29%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve četiri dekade:
– PDTČ – 44 (56.41%)

Zastupljenost brojeva po kolonama:
–     I – 191 (34.98%)
–   II – 169 (30.95%)
– III – 186 (34.07%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve tri kolone:
I, II, III – 68 (87.18%)