Uzastopni – 2013

 

Ukupan broj odigranih kola – 1720
Broj odigranih kola u 2013. godini – 104

U 104. kolu odigranom 31.12.2013. godine izvučeni su uzastopni brojevi –

Tokom 2013. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

2 uzastopna broja: – 83 puta, 35 različitih parova
–   1,   2 – 25, 79, 82, 94. kolo
–   2,   3 – 11, 102. kolo
–   3,   4 – 61, 101. kolo
–   4,   5 – 24, 31, 44, 47, 100. kolo
–   5,   6 – 2, 17, 95. kolo
–   6,   7 – 21. kolo
–   7,   8 – 32, 56, 83. kolo
–   8,   9 – 42, 91. kolo
–   9, 10 – 14, 54, 70, 92. kolo
– 11, 12 – 34, 85. kolo
– 13, 14 – 44. kolo
– 14, 15 – 5, 92. kolo
– 15, 16 – 8, 37. kolo
– 16, 17 – 63, 68, 99. kolo
– 17, 18 – 18, 39, 80, 93. kolo
– 18, 19 – 57, 88. kolo
– 19, 20 – 89. kolo
– 20, 21 – 50. kolo
– 21, 22 – 48, 88. kolo
– 22, 23 – 43, 74. kolo
– 23, 24 – 23, 59. kolo
– 24, 25 – 10, 45. kolo
– 25, 26 – 77. kolo
– 26, 27 – 19, 39. kolo
– 27, 28 – 51, 101. kolo
– 28, 29 – 24, 65, 69. kolo
– 29, 30 – 76, 78, 100. kolo
– 30, 31 – 16, 22. kolo
– 31, 32 – 15, 23, 27, 31, 36, 38. kolo
– 33, 34 – 53, 80. kolo
– 34, 35 – 29. kolo
– 35, 36 – 65, 86. kolo
– 36, 37 – 7, 17. kolo
– 37, 38 – 64, 88. kolo
– 38, 39 – 18, 53, 75. kolo

– 3 uzastopna broja: – 14 puta, 12 različitih nizova brojeva 
–   5,   6,  7 –   1. kolo
–   6,   7,  8 –   19. kolo
–   7,   8,  9 –   60. kolo
–   8,   9, 10 – 33, 36. kolo
–   9, 10, 11 – 37. kolo
– 12, 13, 14 – 27. kolo
– 32, 33, 34 – 13. kolo
– 21, 22, 23 – 58, 69. kolo
– 22, 23, 24 – 91. kolo
– 32, 33, 34 – 66. kolo
– 34, 35, 36 – 90. kolo
– 35, 36, 37 – 55. kolo

– 4 uzastopna broja: – 1 put
– 7, 8 , 9, 10 – 20. kolo

5 uzastopnih brojeva: – 0
6 uzastopnih brojeva: – 0
7 uzastopnih brojeva: – 0