54. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 54. godišnjih kola do 2021. godine – 13.
Prvi put 25.12.2007. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećoj tabeli prikazane su Loto kombinacije brojeva izvučene u 54. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade je (53.85%).

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni brojevi : 5
Učestanost – 0
Najčešće izvlačeni brojevi : 13, 22, 37
Učestanost – 5

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 90— 2013. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 186— 2017. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 20— 2013. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 36— 2011. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je:
– 34— 2009, 2012. godine

Raspored svih izvučenih brojeva u 54. godišnjem kolu po kolonama

    I – prva kolona (stubac)
  II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kolona – 4
2. kolona – 0
3. kolona – 3, i to 2 puta – 2009, 2010. godine

Najviše brojeva iz jedne kolone u pojedinačnoj kombinaciji je:
– – iz 2. kolone – 2015. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je (69.23%).

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 9 puta:
–   3,   4 — 1 put – 2010. godine
–   6,   7 — 1 put – 2009. godine
–   7,   8 — 1 put – 2009. godine
–   9, 10 — 1 put – 2013. godine
– 11, 12– 1 put – 2011. godine
– 22, 23– 1 put – 2018. godine
– 26, 27– 1 put – 2020. godine
– 36, 37– 1 put – 2010. godine
– 37, 38– 1 put – 2020. godine

– 3 broja u nizu – 0
– 4 broja u nizu – 0
– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

This entry was posted in 51 - 60. Bookmark the permalink.