55. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 55. godišnjih kola do 2021. godine – 12.
Prvi put 13.10.2009. godine.

Kombinacije brojeva
U sledećoj tabeli prikazane su Loto kombinacije brojeva izvučene u 55. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama
PDČ – 3
DTČ – 5
PDTČ – 4

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade – 4.

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti
5n  2p – 2
4n  3p – 3
3n  4p – 4
2n  5p – 2
1n  6p – 1

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Pojedinačni brojevi ukupno
Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 95— 2015. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 201— 2019. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 20— 2020. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 37— 2010, 2019. godine.

Raspored svih izvučenih brojeva u 55. godišnjem kolu po kolonama
 brojevi po kolonama
 I – 25, II – 36, III – 23
 kombinacije po kolonama
– IIIII – 2
– IIIIII – 10

I – prva kolona
II – prva kolona
III – prva kolona

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone – 10 (83.33%).

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji
– 2 broja u nizu – 11 puta:
–   8,   9 — 3 puta – 2010, 2015, 2017. godine
– 12, 13 — 1 put – 2015. godine
– 14, 15 — 1 put – 2012. godine
– 15, 16 — 1 put – 2010. godine
– 18, 19 — 1 put – 2020. godine
– 20, 21 — 1 put – 2012. godine
– 21, 22 — 1 put – 2020. godine
– 25, 26 — 1 put – 2019. godine
– 32, 33– 2 puta – 2009, 2019. godine
– 38, 39– 1 put – 2011. godine

– 3 broja u nizu – 1
– 35, 36, 37 – 1 put – 2013. godine

– 4 broja u nizu – 1
– 5, 6, 7, 8 – 2016. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

This entry was posted in 51 - 60. Bookmark the permalink.