3. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 3. godišnjih kola do 2024. godine – 38.
Prvi put 21.01.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećoj tabeli prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 3. godišnjem kolu raspoređene po godinama:

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD
 – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Broj kombinacije u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade je 25 – 65.79 %.

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi – ukupno

Grafikon prikazuje učestanost po dekadama, parnost, kao i procente u odnosu na ukupan broj izvučenih brojeva.

Najređe izvlačeni brojevi – 1, 7, 12, 25, 31 – 3 puta.
Najčešće izvlačeni brojevi su – 21 – 12 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 81 — 1989. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 199 — 2005. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 18 – 2016. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 38 – 1986, 1994, 2022. godine

Raspored izvučenih brojeva po kolonama

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 3
2. kol – 2
3. kol – 2, i to 4 puta – 1987, 2005, 2012, 2015. godine.

1. kol – 2
2. kol – 2
3. kol – 3, i to 4 puta – 1989, 1992, 2016, 2020. godine.

Najviše brojeva iz jedne kolone je 6 – iz 3. kolone – 1996. godine.
Broj kombinacije u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 29 – 76.32 %.

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 28 puta, najčešći nizovi:
–  14, 15 – 4 puta – 1986, 1987, 1997, 2011. godine
–    4,   5 – 2 puta – 1994, 2009. godine
– 20, 21 – 2 puta – 1988, 1999. godine
– 28, 29 – 2 puta – 2003, 2011. godine
– 32, 33 – 2 puta – 2008, 2010. godine

– 3 broja u nizu – 4 puta
–   2,   3,   4 – 1989. godine

– 3 broja u nizu – 5 puta
–   2,   3,   4 – 1989. godine
–   6,   7,   8 – 2023 godine
– 16, 17, 18 – 1995. godine
– 18, 19, 20 – 2016. godine
– 27, 28, 29 – 2005. godine

– 4 broja u nizu – 0
– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Овај унос је објављен под 1 - 10. Забележите сталну везу.