23. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 23. godišnjih kola do 2020. godine – 34.
Prvi put 10.06.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 23. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade


Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni brojevi: 3, 25
Učestanost — 2
Najčešće izvlačeni brojevi: 1
Učestanost — 14

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 68 — 2010. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 205 — 2007. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 21 — 2005. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 39 — 1986, 2012. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je:
– 30 — 1990, 1999, 2000, 2013, 2016. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 4
2. kol – 2
3. kol – 1, i to 5 puta – 1986, 1987, 1998, 2005, 2017. godine

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
– 4 – iz 1. kolone – 1986, 1987, 1998, 2005, 2012, 2017. godine
– 4 – iz 2. kolone – 1989, 1994, 1996, 2010. godine
– 4 – iz 3. kolone – 1988, 1993, 2008, 2009. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 31 (91.18%).

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 31 put, najčešći nizovi:
– 1, 2 – 4 puta – 1986, 1995, 2002, 2010. godine

– 3 broja u nizu – 1 put
– 33, 34, 35 — 2007. godine

– 4 broja u nizu – 0
– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Raspored svih izvučenih brojeva u 23. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

This entry was posted in 21 - 30. Bookmark the permalink.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Connect with Facebook

*