Pregled glasanja

Izaberite pregled koji želite da vidite

  • po brojevima (90%, 734 -broj glasova)
  • po parovima (10%, 81 -broj glasova)

Ukupno glasova: 815

Početak ankete: 07 јануара 2012 @ 19:02
Kraj ankete: neodređen

Vaše mišljenje o sajtu

  • Odličan (64%, 702 -broj glasova)
  • Dobar (21%, 226 -broj glasova)
  • Loš (15%, 162 -broj glasova)

Ukupno glasova: 1.090

Početak ankete: 07 јануара 2012 @ 18:58
Kraj ankete: neodređen