Uzastopni – 2019

Ukupan broj odigranih kola – 2314
Broj odigranih kola u 2019. godini – 75

U 75. kolu odigranom 21.09.2019. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 38, 39

Tokom 2019. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 53
Broj različitih parova – 26

–   1,   2 – 52, 56,
–   2,   3 –
–   3,   4 – 68,
–   4,   5 –
–   5,   6 –
–   6,   7 –
–   7,   8 –
–   8,   9 –
–   9, 10 –
– 10, 11 – 8, 11, 30, 67,
– 11, 12 – 39,
– 12, 13 –
– 13, 14 – 33, 37, 46,
– 14, 15 – 13, 23,
– 15, 16 – 27, 66,
– 16, 17 – 39,
– 17, 18 – 26, 51, 59,
– 18, 19 –
– 19, 20 – 4,
– 20, 21 – 11, 33,
– 21, 22 – 10,
– 22, 23 – 31, 48,
– 23, 24 – 5, 29, 34,
– 24, 25 – 28, 47,
– 25, 26 – 16, 55, 70,
– 26, 27 –
– 27, 28 – 11, 44, 73,
– 28, 29 –
– 29, 30 – 18, 58,
– 30, 31 – 23,
– 31, 32 – 34, 64,
– 32, 33 – 55,
– 33, 34 – 8, 10, 16, 73,
– 34, 35 – 19, 43, 62,
– 35, 36 – 29,
– 36, 37 –
– 37, 38 – 15,
– 38, 39 – 13, 75,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 12
–   3,    4,   5 –  2, 47. kolo
– 12, 13, 14 – 72. kolo
– 14, 15, 16 – 38. kolo
– 17, 18, 19 – 71. kolo
– 20, 21, 22 – 36. kolo
– 21, 22, 23 – 56. kolo
– 22, 23, 24 – 20. kolo
– 29, 30, 31 – 17. kolo
– 34, 35, 36 – 60. kolo
– 35, 36, 37 – 22. kolo
– 36, 37, 38 – 35. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 2
– 10, 11, 12, 13 –   9. kolo
– 34, 35, 36, 37 – 53. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0