19. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 19. godišnjih kola do 2023. godine – 37.
Prvi put 13.05.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 19. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni broj je: 36 — 2 puta.
Najčešće izvlačeni broj je: 1, 7 — 11 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 90 — 2008. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 202 — 2007. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 22 — 1990. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 39 — 2012, 2017. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je 37 — 2005, 2006, 2007, 2009, 2010. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 3
2. kol – 3
3. kol – 1, i to 6puta – 1990, 1993, 1995, 2002, 2008, 2011. godine.

Najviše brojeva iz jedne kolone:
– – iz 3. kolone – 2016

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 33 (89.19%).

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 23 puta, najčešći nizovi:
– 32, 33 – 3 puta – 1987, 1989, 2011. godine

– 3 broja u nizu – 8 puta:
–   3,   4,   5 – 2015. godine
–   6,   7,   8 – 2013. godine
– 12, 13, 14 – 1990. godine
– 14, 15, 16 – 2020. godine
– 17, 18, 19 – 2012. godine
– 31, 32, 33 – 1987, 2011. godine
– 32, 33, 34 – 2011. godine

– 4 broja u nizu – 1 put:
– 31, 32, 33, 34 – 2011. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Raspored svih izvučenih brojeva u 19. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Овај унос је објављен под 11 - 20. Забележите сталну везу.