Uzastopni – 2020

Ukupan broj odigranih kola – 2370
Broj odigranih kola u 2020. godini – 27

U 27. kolu odigranom 03.04.2020. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 16, 17      

Tokom 2020. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 22
Broj različitih parova – 19

–   1,   2 – 4, 
–   2,   3 – 12,
–   3,   4 – 
–   4,   5 – 11,
–   5,   6 – 3,
–   6,   7 –
–   7,   8 – 2,
–   8,   9 –
–   9, 10 – 12, 
– 10, 11 – 
– 11, 12 – 
– 12, 13 –
– 13, 14 – 20, 25,
– 14, 15 – 8, 24,
– 15, 16 – 
– 16, 17 – 27,
– 17, 18 – 10,
– 18, 19 –
– 19, 20 – 25,
– 20, 21 – 12,
– 21, 22 – 20,
– 22, 23 – 
– 23, 24 – 
– 24, 25 – 
– 25, 26 – 7,
– 26, 27 –
– 27, 28 – 23,
– 28, 29 –
– 29, 30 – 4,
– 30, 31 – 
– 31, 32 – 
– 32, 33 – 21, 22,
– 33, 34 – 
– 34, 35 – 
– 35, 36 – 
– 36, 37 – 10,
– 37, 38 – 3,
– 38, 39 – 

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 4
– 14, 15, 16 – 19. kolo
– 23, 24, 25 – 17. kolo
– 28, 29, 30 – 11. kolo
– 35, 36, 37 – 14. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 1
– 4, 5, 6, 7 – 5. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0