Uzastopni – 2018

 

Ukupan broj odigranih kola – 2175
Broj odigranih kola u 2018. godini – 41

U 41. kolu odigranom 22.05.2018. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 10, 11
Tokom 2018. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 25
Broj različitih parova – 17

–   1,   2 – 20, 29,
–   2,   3 – 24,
–   3,   4 –
–   4,   5 – 21, 23,
–   5,   6 – 33,
–   6,   7 –
–   7,   8 – 25, 30,
–   8,   9 – 27,
–   9, 10 –
– 10, 11 – 41,
– 11, 12 –
– 12, 13 –
– 13, 14 -37,
– 14, 15 –
– 15, 16 – 9, 26,
– 16, 17 –
– 17, 18 –
– 18, 19 – 23,
– 19, 20 – 19, 36,
– 20, 21 –
– 21, 22 –
– 22, 23 – 21, 34,
– 23, 24 – 5, 6,
– 24, 25 –
– 25, 26 – 15, 29,
– 26, 27 –
– 27, 28 –
– 28, 29 –
– 29, 30 – 28,
– 30, 31 –
– 31, 32 –
– 32, 33 –
– 33, 34 –
– 34, 35 –
– 35, 36 – 38,
– 36, 37 – 36,
– 37, 38 –
– 38, 39 –

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 4
–   3,  4,   5 – 18. kolo
–   6,  7,   8 – 31. kolo
– 17, 18, 19 – 12. kolo
– 21, 22, 23 – 11. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 1
– 25, 26, 27, 28 – 27. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 1
–  32, 33, 34, 35, 36 – 8. kolo

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0