Uzastopni – 2018

 

Ukupan broj odigranih kola – 2156
Broj odigranih kola u 2018. godini – 22

U 22. kolu odigranom 16.03.2018. godine izvučeni su uzastopni brojevi –
Tokom 2018. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 8
Broj različitih parova – 7

–   1,   2 – 20,
–   2,   3 –
–   3,   4 –
–   4,   5 – 21,
–   5,   6 –
–   6,   7 –
–   7,   8 –
–   8,   9 –
–   9, 10 –
– 10, 11 –
– 11, 12 –
– 12, 13 –
– 13, 14 -,
– 14, 15 –
– 15, 16 – 9,
– 16, 17 –
– 17, 18 –
– 18, 19 –
– 19, 20 – 19,
– 20, 21 –
– 21, 22 –
– 22, 23 – 21,
– 23, 24 – 5, 6,
– 24, 25 –
– 25, 26 – 15,
– 26, 27 –
– 27, 28 –
– 28, 29 –
– 29, 30 –
– 30, 31 –
– 31, 32 –
– 32, 33 –
– 33, 34 –
– 34, 35 –
– 35, 36 –
– 36, 37 –
– 37, 38 –
– 38, 39 –

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 3
–   3,  4,   5 – 18. kolo
– 17, 18, 19 – 12. kolo
– 21, 22, 23 – 11. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja –

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 1
–  32, 33, 34, 35, 36 – 8. kolo

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0