Sledeće kolo

Ukupan broj odigranih 18. godišnjih kola do 2021. godine – 35.
Prvi put 06.05.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 18. godišnjem kolu po
godinama.

 

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

 

Najređe izvlačeni broj je: 1, 27 — 2 puta.
Najčešće izvlačeni broj je: 38 — 13 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 73 — 2004. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 199 — 2015. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 16 — 2010. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 38 — 1986, 1988. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je 30 — 1992, 1998, 2000, 2001, 2002. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 2
2. kol – 2
3. kol – 3, i to 4 puta – 1993, 1996, 2002, 2010. godine.

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
5 – iz 2. kolone – 1992. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 31 (88.57%).

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 31 put, najčešći nizovi:
– 23, 24 – 4 puta – 1999, 2006, 2012, 2014. godine

– 3 broja u nizu – 3 puta:
–   3,   4,   5 – 2018. godine
– 35, 36, 37 – 1993. godine
– 36, 37, 38 – 2015. godine

– 4 broja u nizu – 2 puta:
– 3, 4, 5, 6 – 2004. godine
– 19, 20, 21, 22 – 1997. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Raspored svih izvučenih brojeva u 18. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)