Ukratko pred 9. loto kolo

 

Pre popunjavanja loto listića pogledajte i kratki pregled zanimljivosti iz prethodnih kola.

POSLEDNJIH 40 LOTO KOLA

po dekadama:
– PDTČ – 26 puta, u poslednjih 6 kola 5 puta izvučene su kombinacije s brojevima iz sve 4 dekade

broj izvučenih brojeva po dekadama:
– P – 78 ,  D – 71 ,  T – 72,  Č – 59

po parnosti brojeva:
– neparni – 144
– parni – 136

po parnosti kombinacija:
– kombinacija – 4n – 3p
– učestanost – 14 puta
– kombinacija – 3n – 4p, 2n – 5p
– učestanost – 8 puta

U poslednja 4 kola izvučene su kombinacije sa 5n, 4n, 3n i 2n broja.

 zastupljenost po kolonama:
– ukupan broj izvučenih brojeva po kolonama – I – 85, II – 102, III – 93
– broj kombinacija s brojevima iz sve tri kolone – 31
– broj kola u kojima su uzastopno izvučeni brojevi iz I kolone – 2
– broj kola u kojima su uzastopno izvučeni brojevi iz II kolone – 3
– broj kola u kojima su uzastopn izvučeni brojevi iz III kolone – 5

 zastupljenost brojeva:
– najviše – brojevi – 29
–                 – učestanost – 13
– najmanje – brojevi – 7, 19, 25, 27
–                     – učestanost – 4

INTERESANTNO IZ PRETHODNIH KOLA

poslednje kolo:
– zastupljenost brojeva po dekadama – PDTČ
– raspored brojeva po dekadama: P – 2, 4 ; D – 13, 16 ; T – 24 ; Č – 33, 34  ;

– parnost brojeva – neparni – 2
–                              – parni – 5
– zastupljenost brojeva po kolonama –  I – 4, II – 1, III – 2
– uzastopni brojevi – 33, 34
pretposlednje kolo:
– uzastopni brojevi –

opseg brojeva koji nisu izvučeni u poslednjm kolima:
– brojevi: 10 – 12, 37 – 39
– broj kola – 4
– brojevi:  21 – 23
– broj kola – 3
– brojevi: – 5 – 8
– broj kola – 2

parnost
– kombinacija sa 2 neparna i 5 parnih brojeva izvučena je posle 10 kola

kolone
– u poslednjem kolu izvučena je kombinacija:-  I – 4, II – 1, III – 2 ; 4 puta u 2013. godini

uzastopno ponovljeni brojevi iz prethodnih kola

– brojevi – 4, 24
– broj kola – 2
– brojevi –
– broj kola –

brojevi koji nisu izvučeni u najviše uzastopnih kola
– brojevi – 39
– broj kola – 18 

ZANIMLJIVO IZ 2014. godine – BROJ ODIGRANIH KOLA – 8
zastupljenost brojeva:
najviše – brojevi – 1, 8, 13, 24, 29
–               – učestanost – 3
najmanje – brojevi – 5, 7, 25, 30, 39
–                   – učestanost – 0

zbir brojeva u kombinaciji
– najmanji zbir – 98
– redni broj kola – 6
– najveći zbir – 157
– redni broj kola – 5

parnost brojeva

– neparni – 28
– parni – 28

broj cifara

– jednocifreni – 15
– dvocifreni – 41

dekade

– kombinacije s brojevima iz PDTČ dekade – 6

kolone

– kombinacije s brojevima iz sve tri kolone – 5
– najčešće izvučene kombinacije brojeva po kolonama:
–  I – 1, II – 2, III – 4 – 1 put
–  I – 2, II – 2, III – 3 – 1  put
–  I – 2, II – 5, III – 0 – 1 put
–  I – 3, II – 3, III – 1 – 1 put
–  I – 4, II – 0, III – 3 – 1 put
–  I – 0, II – 4, III – 3 – 1 put
–  I – 2, II – 1, III – 4 – 1 put
–  I – 4, II – 1, III – 2 – 1 put

ZANIMLJIVO IZ 2013. godine – BROJ ODIGRANIH KOLA – 104
zastupljenost brojeva:
najviše – brojevi – 8
–              – učestanost – 28
najmanje – brojevi – 2
–                   – učestanost – 12

zbir brojeva u kombinaciji
– najmanji zbir – 85
– redni broj kola – 44
– najveći zbir – 204
– redni broj kola – 29

parnost brojeva

– neparni – 386
– parni – 342

broj cifara

– jednocifreni – 172
– dvocifreni – 556

dekade

– kombinacije s brojevima iz PDTČ dekade – 62

kolone

– kombinacije s brojevima iz sve tri kolone – 86
– najčešće izvučene kombinacije brojeva po kolonama:
–  I – 2, II – 3, III – 2 – 14 puta
–  I – 3, II – 2, III – 2 – 9  puta
–  I – 3, II – 3, III – 1 – 8 puta
–  I – 3, II – 1, III – 3 – 8 puta
–  I – 4, II – 2, III – 1 – 6 puta

 

This entry was posted in Pred naredno kolo - 2014. Bookmark the permalink.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Connect with Facebook

*