Kolone – 2020

Ukupan broj odigranih kola – 2369
Broj odigranih kola u 2020. godini – 26

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2020. godini raspoređenih po kolonama

 

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–    1. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–    2. kolo – I – 5, II – 2, III – 0
–    3. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–    4. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–    5. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–    6. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–    7. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–    8. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–    9. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–  10. kolo – I – 2, II – 1, III – 4

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   11. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   12. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–   13. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   14. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   15. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
–   16. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   17. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   18. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   19. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   20. kolo – I – 3, II – 1, III – 3

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   21. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   22. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   23. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   24. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
–   25. kolo – I – 5, II – 2, III – 0
–   26. kolo – I – 3, II – 2, III – 2

Ukupno:
– najviše brojeva iz jedne kolone – 5
– I – 5, II – 2, III – 0 – 2, 25. kolo
– I – 2, II – 0, III – 5 – 6. kolo
– I – 5, II – 0, III – 2 – 15. kolo