Kolone – 2018

 

Ukupan broj odigranih kola – 2184
Broj odigranih kola u 2018. godini – 50

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2018. godini raspoređenih po kolonama.

po-kolonama50

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   1. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   2. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   3. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
–   4. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   5. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   6. kolo – I – 0, II – 3, III – 4
–   7. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–   8. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   9. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 10. kolo – I – 1, II – 1, III – 5

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 11. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 12. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 13. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 14. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 15. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 16. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
– 17. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 18. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 19. kolo – I – 3, II – 4, III – 0
– 20. kolo – I – 4, II – 2, III – 1

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 21. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 22. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 23. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 24. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 25. kolo – I – 4, II – 3, III – 0
– 26. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 27. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 28. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 29. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 30. kolo – I – 2, II – 2, III – 3

Od 31. do 40. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 31. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 32. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 33. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 34. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 35. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
– 36. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 37. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 38. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 39. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
– 40. kolo – I – 2, II – 3, III – 2

Od 41. do 50. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 41. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 42. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 43. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 44. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 45. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 46. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 47. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 48. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 49. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 50. kolo – I – 2, II – 2, III – 3

Ukupno:
– najviše brojeva iz jedne kolone – 5
– I – 1, II – 1, III – 5 – 10, 33, 42. kolo