91. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 91. godišnjih kola do 2020. godine – 10.
Prvi put 16.11.2010. godine.

Kombinacije brojeva
U sledećoj tabeli prikazane su loto kombinacije brojeva izvučene u 91. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Učestanost kombinacija raspoređenih po dekadama
– PTČ – 2 – 2010, 2016. godine
– PDTČ – 6 – 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019. godine
– PDT – 1 – 2013. godine
–  – 1 – 2017. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade – 6 (60.00%).

– prva dekada
– druga dekada
– treća dekada
Č – četvrta dekada

Učestanost kombinacija po parnosti
 5n  2p – 5 – 2010, 2012, 2014, 2015, 2018. godine
 4n  3p – 3 – 2011, 2016, 2019. godine
 3n  4p – 1 – 2017. godine
 2n  5p – 1 – 2013. godine

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Pojedinačni brojevi ukupno
Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 120— 2013. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 197— 2017. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 17— 2013. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 39— 2012. godine.

Raspored svih izvučenih brojeva u 91. godišnjem kolu po kolonama
 ukupan broj izvučenih brojeva po kolonama
 I – 27, II – 15, III – 28

 Učestanost kombinacija po kolonama
– IIIIII – 8 – 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. godine
– IIII – 2 – 2012, 2019. godine

 raspored brojeva po kolonama
511 – 1 –  2014. godine
502 – 1 –  2012. godine
421 – 1 –  2017. godine
– 313 – 1 –  2015. godine
– 232 – 1 –  2011. godine
– 223 – 1 – 2010. godine
– 214 – 2 – 2016, 2018. godine
142 – 1 – 2013. godine
106 – 1 – 2019. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone – 8 (80.00%).

   I – prva kolona (stubac)
 II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji
 2 broja u nizu – 10 puta
–    4,   5 – 2014. godine
–    8,   9 – 2013. godine
– 12, 13 – 2015. godine
– 14, 15 – 2018. godine
– 21, 22 – 2017. godine
– 24, 25 – 2018. godine
– 26, 27 – 2010. godine
– 27, 28 – 2015. godine
– 30, 31 – 2010. godine
– 31, 32 – 2017. godine

 3 broja u nizu  – 2 puta
– 12, 13, 14 – 2011. godine
– 22, 23, 24 – 2013. godine

 4 broja u nizu – 0
 5 brojeva u nizu – 0
 6 brojeva u nizu – 0
 7 brojeva u nizu – 0

This entry was posted in 91 - 100. Bookmark the permalink.