17. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 17. godišnjih kola do 2021. godine – 35.
Prvi put 29.04.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 17. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni brojevi: 20 – 3 puta.
Najčešće izvlačeni brojevi:  3 – 15 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 95 — 2006. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 179 — 1986. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 23 — 1994, 2007, 2020. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 39 — 2002. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je 35 — 1987, 1991, 1993, 2001, 2005. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 3
2. kol – 1
3. kol – 3, i to 9 puta – 1986, 1993, 1994, 1996, 2001, 2003, 2006, 2011, 2017. godine.

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
6 – iz 2. kolone – 1997. godine
6 – iz 3. kolone – 2014. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 32 (91.43%).

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 24 puta, najčešći nizovi:
– 36, 37 – 4 puta – 1993, 1996, 2001, 2013. godine
– 18, 19 – 3 puta – 1990, 2000, 2004. godine

– 3 broja u nizu – 7 puta:
–  6, 7, 8 – 2008. godine
– 9, 10, 11 – 1992. godine
– 11, 12, 13 – 1998. godine
– 14, 15, 16 – 2012. godine
– 23, 24, 25 – 2020. godine
– 26, 27, 28 – 2007. godine
– 29, 30, 31 – 2019. godine

– 4 broja u nizu – 0
– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Raspored svih izvučenih brojeva u 17. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

This entry was posted in 11 - 20. Bookmark the permalink.