2019. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2279
Broj odigranih kola u 2019. godini – 40

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2019. godini

brojevi-2019.godina40

Najveća učestanost – brojevi – 10
Broj izvlačenja – 15
Najmanja učestanost – brojevi – 32
Broj izvlačenja – 2

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva –  140 (50.00 %)
– parnih brojeva –      140 (50.00 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p –  8 (20.00%)
4n i 3p – 10 (25.00%)
3n i 4p – 14 (35.00%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 78 (27.86 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz D dekade – 40 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 43 (15.36 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 101 (36.07 %)
–   II  – 89 (31.79 %)
– III  – 90 (32.14 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 20 (50.00%)

– I, II i III kolone – 37 (92.50%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
–  zbir – 79 – 27. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
– zbir – 184 – 35. kolo