2019. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2321
Broj odigranih kola u 2019. godini – 82

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2019. godini

Najveća učestanost – brojevi – 22
Broj izvlačenja – 24
Najmanja učestanost – brojevi – 8
Broj izvlačenja – 9

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva –  301 (52.44 %)
– parnih brojeva –      273 (47.56 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 18 (21.95%)
4n i 3p – 23 (28.05%)
3n i 4p – 28 (34.15%)

Može se videti da su brojevi iz D dekade najviše zastupljeni – 152 (26.48 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz D dekade – 83 (14.46 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P, T dekade – 72 (12.54 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 209 (36.41 %)
–   II  – 192 (33.45 %)
– III  – 173 (30.14 %)

U 2019. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 44 (53.66%)

– I, II i III kolone – 69 (84.15%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
–  zbir – 79 – 27. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
– zbir – 218 – 60. kolo