2019. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2295
Broj odigranih kola u 2019. godini – 56

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2019. godini

Najveća učestanost – brojevi – 4, 10, 22
Broj izvlačenja – 16
Najmanja učestanost – brojevi – 7
Broj izvlačenja – 5

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva –  198 (50.51 %)
– parnih brojeva –      194 (49.49 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 10 (17.86%)
4n i 3p – 15 (26.79%)
3n i 4p – 21 (37.50%)

Može se videti da su brojevi iz D dekade najviše zastupljeni – 102 (26.02 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz D dekade – 56 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 57 (14.54 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 144 (36.73 %)
–   II  – 130 (33.16 %)
– III  –  118 (30.11 %)

U 2019. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 27 (48.21%)

– I, II i III kolone – 50 (89.29%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
–  zbir – 79 – 27. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
– zbir – 201 – 55. kolo