2019. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2336
Broj odigranih kola u 2019. godini – 97

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2019. godini

Najveća učestanost – brojevi – 11
Broj izvlačenja – 26
Najmanja učestanost – brojevi – 8, 28
Broj izvlačenja – 10

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva –  358 (52.72 %)
– parnih brojeva –      321 (47.28 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 23 (23.71%)
4n i 3p – 29 (29.90%)
3n i 4p – 29 (29.90%)

Može se videti da su brojevi iz D dekade najviše zastupljeni – 184 (27.10 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz D dekade – 101 (14.87 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P dekade – 86 (12.67 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 236 (34.76 %)
–   II  – 231 (34.02 %)
– III  – 212 (31.22 %)

U 2019. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 55 (56.70%)

– I, II i III kolone – 81 (83.51%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
–  zbir – 79 – 27. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
– zbir – 218 – 60. kolo