Brojevi – 2021

Ukupan broj odigranih kola – 2454
Broj odigranih kola u 2021. godini – 6

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2021. godini.


Loto brojevi izvučeni u 2021. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 
  2 – 6,
  3 – 4,
  4 – 1, 3,
  5 – 2,
  6 – 1, 3, 6,
  7 
  8 – 1, 5,
  9 – 2,
10 – 2, 3,
11 – 3, 4, 5, 6,
12 – 1, 2,
13 – 4,
14
15 – 5,
16 – 2,
17
18
19 – 4,
20 – 3,
21
22 – 5, 6,
23
24
25
26
27
28 – 6,
29 – 4,
30
31 – 6,
32 – 3, 4,
33 – 5,
34 – 1, 6,
35 – 2,
36 – 1, 4,
37 – 2, 3,
38 – 5,
39 – 1, 5,