Brojevi – 2020

Ukupan broj odigranih kola – 2369
Broj odigranih kola u 2020. godini – 26

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2020. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2020. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 4, 8, 9, 16, 19, 20,
  2 – 4, 8, 12, 13, 14, 22,
  3 – 12, 17, 20,
  4 – 4, 5, 6, 11, 25,
  5 – 3, 5, 8, 9, 11, 24, 26,
  6 – 3, 5, 17,
  7 – 2, 5, 14, 15,
  8 – 2, 13, 16, 18, 23,
  9 – 4, 6, 7, 12, 24, 26,
10 – 12, 15, 19, 23, 25,
11 – 17,
12 – 6, 9, 21,
13 – 1, 2, 7, 18, 20, 23, 25,
14 – 8, 13, 16, 19, 20, 24, 25,
15 – 1, 8, 10, 19, 24,
16 – 3, 15, 19, 26,
17 – 1, 10, 24,
18 – 3, 5, 7, 10, 20, 23,
19 – 2, 13, 17, 25, 
20 – 1, 12, 14, 15, 25,
21 – 3, 6, 12, 16, 20,
22 – 2, 10, 14, 15, 20, 21, 22,
23 – 11, 12, 17, 24,
24 – 9, 17,
25 – 5, 7, 17, 18, 19, 21, 23,
26 – 4, 7, 22,
27 – 1, 16, 18, 23, 26,
28 – 5, 6, 8, 9, 11, 15, 22, 23,
29 – 4, 11, 18, 26,
30 – 4, 11,
31 – 18, 25, 26,
32 – 2, 16, 21, 22,
33 – 6, 10, 21, 22, 24,
34 – 1, 2, 7, 13,
35 – 14, 21,
36 – 1, 6, 8, 9, 10, 14,
37 – 3, 10, 13, 14, 16, 26,
38 – 3, 7, 18, 19, 21, 22,
39 – 9, 11, 13, 15,