Brojevi – 2020

Ukupan broj odigranih kola – 2357
Broj odigranih kola u 2020. godini – 14

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2020. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2020. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 4, 8, 9,
  2 – 4, 8, 12, 13, 14,
  3 – 12,
  4 – 4, 5, 6, 11,
  5 – 3, 5, 8, 9, 11,
  6 – 3, 5,
  7 – 2, 5, 14,
  8 – 2, 13,
  9 – 4, 6, 7, 12,
10 – 12,
11 – 
12 – 6, 9,
13 – 1, 2, 7,
14 – 8, 13,
15 – 1, 8, 10,
16 – 3,
17 – 1, 10,
18 – 3, 5, 7, 10,
19 – 2, 19,
20 – 1, 12, 14,
21 – 3, 6, 12,
22 – 2, 10, 14,
23 – 11, 12,
24 – 9,
25 – 5, 7,
26 – 4, 7,
27 – 1,
28 – 5, 6, 8, 9, 11,
29 – 4, 11,
30 – 4, 11,
31 – 
32 – 2,
33 – 6, 10,
34 – 1, 2, 7, 13,
35 – 14,
36 – 1, 6, 8, 9, 10, 14,
37 – 3, 10, 13, 14,
38 – 3, 7,
39 – 9, 11, 13,