Brojevi – 2019


Ukupan broj odigranih kola – 2314
Broj odigranih kola u 2019. godini – 75

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2019. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2019. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 4, 27, 32, 33, 43, 44, 50, 52, 54, 56, 61, 64,
  2 – 6, 20, 30, 40, 48, 52, 53, 56, 64, 72,
  3 – 2, 4, 5, 7, 12, 17, 25, 32, 44, 47, 50, 57, 63, 68, 75,
  4 – 2, 6, 10, 17, 20, 21, 24, 26, 30, 35, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 61, 66, 68, 69, 71,
  5 – 1, 2, 5, 7, 12, 25, 31, 41, 47, 48, 50, 57, 67, 70,
  6 – 3, 9, 15, 19, 24, 27, 36, 42, 43, 52, 58, 64,
  7 – 4, 12, 14, 18, 51, 58, 59, 68, 69,
  8 – 7, 15, 22, 23, 24, 28, 54, 70,
  9 – 27, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 57, 61, 65, 71,
10 – 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 45, 67, 74, 75,
11 – 1, 8, 9, 11, 12, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 52, 65, 67, 70, 73,
12 – 7, 9, 13, 19, 27, 39, 55, 64, 68, 69, 72,
13 – 1, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 33, 36, 37, 42, 46, 72, 
14 – 13, 17, 19, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 38, 46, 50, 52, 72,
15 – 3, 7, 8, 13, 16, 18, 23, 24, 27, 38, 49, 56, 60, 66, 68, 75,
16 – 9, 27, 28, 38, 39, 40, 44, 54, 62, 65, 66, 70, 74,
17 – 14, 21, 26, 29, 39, 41, 46, 51, 53, 59, 71, 72, 73,
18 – 1, 12, 18, 25, 26, 34, 51, 57, 59, 71,
19 – 4, 19, 23, 29, 30, 46, 48, 49, 62, 63, 67, 69, 71,
20 – 1, 3, 4, 11, 14, 25, 27, 33, 36, 38, 42, 75,
21 – 6, 10, 11, 19, 24, 33, 36, 40, 45, 56, 57, 59, 64, 65, 69,
22 – 3, 10, 14, 15, 20, 21, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 54, 56, 61, 62, 66, 67, 74,
23 – 2, 5, 6, 13, 20, 24, 29, 31, 34, 43, 48, 56, 58, 69, 72,
24 – 1, 5, 20, 28, 29, 32, 34, 47, 51, 63, 66,
25 – 2, 14, 15, 16, 28, 38, 45, 46, 47, 55, 58, 62, 70,
26 – 6, 16, 20, 21, 37, 49, 51, 55, 59, 70, 75,
27 – 11, 14, 31, 32, 33, 36, 44, 45, 56, 60, 73,
28 – 11, 24, 40, 41, 44, 53, 63, 66, 73,
29 – 2, 8, 14, 17, 18, 26, 29, 47, 58, 62, 65, 74,
30 – 3, 4, 5, 17, 18, 22, 23, 41, 45, 46, 54, 58, 61, 68,
31 – 1, 13, 17, 23, 32, 34, 50, 52, 57, 59, 64, 65, 66, 72,
32 – 12, 34, 46, 49, 54, 55, 60, 64, 67,
33 – 8, 10, 16, 21, 32, 35, 40, 50, 55, 61, 70, 73,
34 – 2, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 41, 42, 43, 44, 48, 53, 54, 60, 62, 63, 73,
35 – 18, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 51, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 67, 74,
36 – 3, 16, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 36, 38, 53, 60, 63, 68, 71,
37 – 5, 6, 9, 12, 15, 22, 35, 37, 39, 40, 42, 48, 53, 69, 73, 74,
38 – 7, 13, 15, 18, 26, 35, 47, 49, 51, 55, 57, 65, 74, 75,
39 – 5, 6, 13, 43, 45, 52, 59, 60, 63, 71, 75,