Brojevi – 2019


Ukupan broj odigranih kola – 2294
Broj odigranih kola u 2019. godini – 55

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2019. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2019. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 4, 27, 32, 33, 43, 44, 50, 52, 54,
  2 – 6, 20, 30, 40, 48, 52, 53,
  3 – 2, 4, 5, 7, 12, 17, 25, 32, 44, 47, 50,
  4 – 2, 6, 10, 17, 20, 21, 24, 26, 30, 35, 37, 41, 42, 44, 45, 47,
  5 – 1, 2, 5, 7, 12, 25, 31, 41, 47, 48, 50,
  6 – 3, 9, 15, 19, 24, 27, 36, 42, 43, 52,
  7 – 4, 12, 14, 18, 51,
  8 – 7, 15, 22, 23, 24, 28, 54,
  9 – 27, 31, 32, 34, 37, 39, 42,
10 – 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 45,
11 – 1, 8, 9, 11, 12, 28, 30, 34, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 52,
12 – 7, 9, 13, 19, 27, 39, 55,
13 – 1, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 33, 36, 37, 42, 46, 
14 – 13, 17, 19, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 38, 46, 50, 52,
15 – 3, 7, 8, 13, 16, 18, 23, 24, 27, 38, 49,
16 – 9, 27, 28, 38, 39, 40, 44, 54,
17 – 14, 21, 26, 29, 39, 41, 46, 51, 53,
18 – 1, 12, 18, 25, 26, 34, 51,
19 – 4, 19, 23, 29, 30, 46, 48, 49,
20 – 1, 3, 4, 11, 14, 25, 27, 33, 36, 38, 42,
21 – 6, 10, 11, 19, 24, 33, 36, 40, 45,
22 – 3, 10, 14, 15, 20, 21, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 54,
23 – 2, 5, 6, 13, 20, 24, 29, 31, 34, 43, 48,
24 – 1, 5, 20, 28, 29, 32, 34, 47, 51,
25 – 2, 14, 15, 16, 28, 38, 45, 46, 47, 55, 
26 – 6, 16, 20, 21, 37, 49, 51, 55,
27 – 11, 14, 31, 32, 33, 36, 44, 45,
28 – 11, 24, 40, 41, 44, 53,
29 – 2, 8, 14, 17, 18, 26, 29, 47,
30 – 3, 4, 5, 17, 18, 22, 23, 41, 45, 46, 54,
31 – 1, 13, 17, 23, 32, 34, 50, 52,
32 – 12, 34, 46, 49, 54, 55,
33 – 8, 10, 16, 21, 32, 35, 40, 50, 55,
34 – 2, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 41, 42, 43, 44, 48, 53, 54,
35 – 18, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 51, 53, 55,
36 – 3, 16, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 36, 38, 53,
37 – 5, 6, 9, 12, 15, 22, 35, 37, 39, 40, 42, 48, 53,
38 – 7, 13, 15, 18, 26, 35, 47, 49, 51, 55,
39 – 5, 6, 13, 43, 45, 52,