2021. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2476
Broj odigranih kola u 2021. godini – 28

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2021. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 35, 36
Broj izvlačenja – 10
Najmanja učestanost – brojevi – 17, 28  
Broj izvlačenja – 2

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 96 (48.98 %)
– parnih brojeva –    100 (51.02 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 4n i 3p – 11 (39.29%)
– 3n i 4p – 6 (21.43%)
– 5n i 2p – 5 (17.86%)

Može se videti da su brojevi iz  P dekade najviše zastupljeni – 53 (27.04 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  T dekade – 28 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 32 (16.33 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 52 (26.53 %)
–  II  – 73 (37.24 %)
– III  – 71 (36.22 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 16 (57.14%)

– I, II i III kolone – 26 (92.86%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
–  zbir – 107 – 17. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
– zbir – 189 – 25. kolo