2021. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2454
Broj odigranih kola u 2021. godini – 6

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2021. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 11
Broj izvlačenja – 4
Najmanja učestanost – brojevi –   
Broj izvlačenja –

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 18 (42.86 %)
– parnih brojeva –    24 (57.14 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 1 (16.67%)
– 4n i 3p – 2 (33.33%)
– 3n i 4p 
– 2n i 5p – 2 (33.33%)
– 1n i 6p – 1 (16.67%)

Može se videti da su brojevi iz Č dekade najviše zastupljeni – 14 (33.33 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  D, Č dekade – 7 (16.67 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 10 (23.81 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 15 (35.71 %)
–  II  – 14 (33.33 %)
– III  – 13 (30.95 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDČ dekade – 3 (50.00%)

– I, II i III kolone – 6 (100.00%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
–  zbir – 120 – 3. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
– zbir – 166 – 5. kolo