2020. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2369
Broj odigranih kola u 2020. godini – 26

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2020. godini

 

Najveća učestanost – brojevi – 28
Broj izvlačenja – 8
Najmanja učestanost – brojevi – 11 
Broj izvlačenja – 1

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 91 (50.00 %)
– parnih brojeva –      91 (50.00 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p –   2 (  7.69%)
4n i 3p –   6 (23.08%)
3n i 4p – 14 (53.85 %)

Može se videti da su brojevi iz P dekade najviše zastupljeni – 50 (27.47 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 26 (14.29%).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P, D dekade – 24 (13.19 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 70 (38.46 %)
–   II  – 56 (30.77 %)
– III  – 56 (30.77 %)

U 2020. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 13 (50.00%)

– I, II i III kolone – 21 (80.77%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
–  zbir – 88 – 12. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
– zbir – 197 – 21. kolo