2020. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2357
Broj odigranih kola u 2020. godini – 14

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2020. godini

Najveća učestanost – brojevi – 36
Broj izvlačenja – 6
Najmanja učestanost – brojevi – 11, 31 
Broj izvlačenja – 0

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 46 (46.94 %)
– parnih brojeva –      52 (53.06 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 
4n i 3p –   4 (28.57%)
3n i 4p – 10 (71.43 %)

Može se videti da su brojevi iz P dekade najviše zastupljeni – 30 (30.61 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 16 (16.33%).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P dekade – 13 (14.29 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 35 (35.71 %)
–   II  – 29 (29.59 %)
– III  – 34 (34.70 %)

U 2020. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 7 (50.00%)

– I, II i III kolone – 12 (85.71%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
–  zbir – 88 – 12. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2020. godini
– zbir – 178 – 10. kolo