2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2216
Broj odigranih kola u 2018. godini – 82

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina82

Najveća učestanost – brojevi – 5
Broj izvlačenja – 22
Najmanja učestanost – brojevi – 12, 14, 29
Broj izvlačenja – 9

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 302 (52.61 %)
– parnih brojeva –      272 (47.39 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 29 (35.37%)
3n i 4p – 20 (24.39%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 159 (27.70 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P, T dekade – 80 (13.94 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 79 (13.76 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 183 (31.88 %)
–   II  – 193 (33.62 %)
– III  – 198 (34.50 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 51 (62.20%)

– I, II i III kolone – 71 (86.59%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201