2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2184
Broj odigranih kola u 2018. godini – 50

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina50


Najveća učestanost
 – brojevi – 23
Broj izvlačenja – 17
Najmanja učestanost – brojevi – 29
Broj izvlačenja – 2

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 180 (51.43 %)
– parnih brojeva –      170 (48.57 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 16 (32.00%)
3n i 4p – 16 (32.00%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 106 (30.29 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 52 (14.86 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 54 (15.73 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 106 (30.29 %)
–   II  – 124 (35.43 %)
– III  – 120 (34.28 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 35 (70.00%)

– I, II i III kolone – 43 (86.00%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201