2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2200
Broj odigranih kola u 2018. godini – 66

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina66

Najveća učestanost – brojevi – 23
Broj izvlačenja – 21
Najmanja učestanost – brojevi – 12, 29
Broj izvlačenja – 5

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 239 (51.73 %)
– parnih brojeva –      218 (48.27 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 23 (34.85%)
3n i 4p – 18 (27.27%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 133 (28.79 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P, T dekade – 65 (14.07 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 68 (14.72 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 153 (33.12 %)
–   II  – 154 (33.33 %)
– III  – 155 (33.55 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 44 (66.66%)

– I, II i III kolone – 57 (86.36%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201