2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2234
Broj odigranih kola u 2018. godini – 100

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina100

Najveća učestanost – brojevi – 5
Broj izvlačenja – 26
Najmanja učestanost – brojevi – 12
Broj izvlačenja – 10

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 374 (53.43 %)
– parnih brojeva –      326 (46.57 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 35 (35.00%)
3n i 4p – 23 (23.00%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 189 (27.00 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz T dekade – 101 (14.43 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 91 (13.00 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 231 (33.00 %)
–   II  – 236 (33.71 %)
– III  – 233 (33.29 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 58 (58.00%)

– I, II i III kolone – 87 (87.00%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201