2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2156
Broj odigranih kola u 2018. godini – 22

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina22


Najveća učestanost
 – brojevi – 27, 33
Broj izvlačenja – 8
Najmanja učestanost – brojevi – 12
Broj izvlačenja – 0

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 84 (54.55 %)
– parnih brojeva –      70 (45.45 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 8 (36.36%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 48 (31.17 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P, T dekade – 24 (15.58 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 24 (15.58 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 46 (29.87 %)
–   II  – 55 (35.71 %)
– III  – 53 (34.42 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 16 (72.73%)

– I, II i III kolone – 18 (81.82%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201